Bådlaugets Bestyrelse 2022

Efter ny konstituering 3-10-2022
Formand 


Lars Bager                 mail: formand@roret-pilevang.dk

Maelskifterne 48

4673 Rødvig Stevns

Tlf. 21224044Næstformand

Ejvind Marthinussen

Maelskifterne 82

4673 Rødvig Stevns

Tlf. 2027 4382


 

Kasserer                   mail: kasserer@roret-pilevang.dk

Frank Droob

Stuven 13

4673 Rødvig Stevns

Tlf. 2036 3721


 

Bestyrelsesmedlem / pladsadministrator

Ole Jespersen

Maelskifterne 88

4673 Rådvig Stevns

Tlf. 9154 2436

kontaktes på: pladsadministrator@roret-pilevang.dk


 

Bestyrelsesmedlem / sekretær

Flemming Engelbrechtsen

Stuven 55

4673 Rødvig Stevns

Tlf. 6185 7758Bestyrelsessuppleant / Bade/bådebro og ophalerbane

Peter Larsen

Maelskifterne 18

4673 Rådvig Stevns

Tlf. 2124 4491
Bestyrelsen kontaktes via mail:

kasserer@roret-pilevang.dk


www.roret-pilevang.dk   © bestyrelsen for Bådlaug-Roret

Her er lidt af Bådlaugets historie:

 

 

Bådlauget RORET blev stiftet d. 13. januar 1983.

Den første bestyrelse bestod af:  Formand Per F. Wolfsberg,

næstformand Christian Nielsen og Kasserer Per M. Hansen.

 

Per F. Wolfsberg var formand til 1999.

Fra 1999 til 2004 var Ulrik Larsen formand,

og derefter Preben Christensen indtil 2016.

Jørgen Rasmussen var formand til sin død i januar 2021,

og derefter Aage Hansen til august 2022

Nuværende formand er Lars Bager.

 

Selve bådpladsen blev etableret i 1983-84 med 25 pladser og et håndspil.

Allerede fra det første år, blev det sociale aspekt fremhævet, idet man afholdt en fest i forbindelse med generalforsamlingen, og året efter kom den første Standerhejsning på formandens flagstang.

Vi har senere udvidet med en fiskekonkurrence midt på sommeren.

 

Der blev opsat borde og bænke på pladsen, og vi fik et el-spil til at afløse det gamle håndspil.

Færdsel med bådvogne og både ned over stranden foregik på en rampe af betonfliser, bundet sammen med wire, lagt løst oven på stenene. Efter vejr og vind, måtte den rettes i løbet af sæsonen.

Betonfliserne udskiftes løbende efter behov, og alt foregår, lige som vedligeholdelse af pladsen,

ved frivilligt arbejde.

 

Flagstangen kom til i 1993, og i 1996 lagde vi jerndragere under rampen.

 

De gamle jerndragere måtte, på grund af rust, udskiftes i 2008.

Det var et arbejde der krævede hjælp udefra, i form af maskinkraft. Der skulle graves en ”hulvej” og opsættes nye fundamenter til de 13 m lange galvaniserede dragere.

 

I 2010 fik vi tilladelse til opsætning af en bådbro, som sættes op om foråret og tages ned om efteråret. Østenstorme har dog flere gange behandlet den uvenligt, og givet os ekstra arbejde.


Vi har i tidens løb måttet udskifte vores materielboks til havetraktoren, og i 2012 byggede vi en helt ny boks, hvor traileren med bådlaugets festtelt og gulvplader kan stå.